Bij, wesp of hommel?

Voor veel mensen hebben honingbijen een slecht imago. Ze steken, komen op voedsel af en bederven een gezellig verblijf op een terras. ONTERECHT!

Dit soort misverstanden wordt veroorzaakt doordat men het verschil tussen bijen en wespen niet kent. Bovenstaande ongemakken worden altijd veroorzaakt door wespen. Dan zijn er ook nog hommels, zweefvliegen, en solitaire bijen. Hieronder foto's van deze verschillende insecten.

verschillen1

 

 

 

 

verschillen2

 

 

 

 

 

Verschillen honingbij en wesp
Een bij kan slechts één keer steken en gaat dan dood. Een wesp kan meerdere keren steken. Zowel honingbijen als wespen leven in kolonies. Een bijenvolk is veel groter, gemiddeld 50.000 bijen, terwijl een wespennest hooguit 5.000 wespen bevat. Het bijenvolk overleeft de winter, terwijl een wespennest voor de winter uitsterft.

Honingbijen voorzien in hun energiebehoefte door nectar te eten. In tijden dat er geen nectar is, eten ze van de opgebouwde voorraad honing in hun nest. Wespen hebben geen voorraad en eten o.a. de zoete braakvloeistof van hun eigen larven. Aan het einde van de zomer zijn er geen of weinig wespenlarven meer, waardoor de zoete braakvloeistof voor de vele werksters schaars wordt. Op dat moment gaan wespen op zoek naar vloeibare zoete voedings- en genotmiddelen bestemd voor menselijke consumptie. De wespen worden vervelend voor mensen en menigeen wordt gestoken. De honingbij doet dit niet. Zij sterven niet uit voor de winter en hebben bovendien genoeg voorraad aan honing in hun eigen nest.