De bijendans

Een bijenvolk is in staat om optimaal te profiteren van de dracht (= bloeiende planten waar nectar en/of stuifmeel te halen valt) in de omgeving van de bijenkast. In Nederland is de lindedracht bijvoorbeeld een erg belangrijke dracht voor de bijenvolken. Afhankelijk van het weer bloeit de linde 1 tot 3 weken. De bijen moeten in deze periode massaal op deze dracht vliegen om er optimaal van te profiteren. Als elke bij individueel op zoek zou moeten naar de lindebomen, zou dit erg veel tijd kosten en ten koste gaan van de opbrengst van de dracht. Om deze tijdsverspilling te voorkomen hebben de bijen een eigen communicatiesysteem: De bijendans.

Een speurbij die een bepaalde dracht heeft ontdekt komt terug met stuifmeel of nectar en voert een dans uit op de raat. Aan de hand van deze dans, krijgen de andere bijen in het volk informatie over de richting en de afstand van de bron. Ook de geur van het stuifmeel of de nectar geeft de bijen informatie over de dracht. De bijen vliegen uit, zoeken de dracht plek en komen terug met nectar of stuifmeel. Ook deze bijen voeren de bijendans uit, zodat steeds meer bijen de informatie krijgen en naar de dracht plek vliegen om nectar of stuifmeel te halen. In het onderstaande filmpje is de bijendans te zien.