Het nut van bijen

Bijen maken niet alleen overheerlijke honing, ze zijn vooral erg nuttig. Ze zijn een belangrijke factor in de natuur en voor de bestuivingvoedselproductie. Honingbijen zorgen voor de bestuiving van een groot deel van de voedsel gewassen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen zaden. Daarnaast zorgt de honingbij met de bestuiving van veel wilde planten voor de nodige biodiversiteit in de natuur.

Naast deze belangrijke taak in de natuur, is de honingbij leverancier van vele nuttige producten voor de mens. Wil je meer informtie over bestuiving en producten van de honingbij, kijk dan in de sub-hoofdstukken van dit artikel.