Zwermen voorkomen of scheppen

Het bijenvolk wil zich vermeerderen en zal daarom van nature gaan zwermen. Om geen overlast voor de omgeving te veroorzaken en geen bijen kwijt te raken, is het belangrijk het zwermen zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanaf eind april moeten de volken regelmatig nagekeken worden om te kijken of er zwermneigingen zijn. Om de zwermneiging zo lang mogelijk uit te stellen kan de kastruimte vergroot worden, zodat de bijen hun nest kunnen uitbreiden. Ook kunnen ramen met bijen en/of broed (eitjes en larfjes) verwijderd worden. Hiermee kan weer een nieuw volk opgezet worden. De imker kan ook een kunstzwerm maken. De koningin met een groot deel van de bijen wordt dan uit de kast gehaald en in een andere bijenkast gehuisvest.

Zwerm scheppen
Zwermbeheersen is best lastig. Er zal dan ook af en toe toch een zwerm afkomen. Zo'n zwerm kan geschept worden en in een nieuwe kast worden gehuisvest. Een imkerwordt soms ook gevraagd om ergens een zwerm bijen weg te halen. Een zwerm zit een tijdje in een tros en kan dan makkelijk geschept worden als de imker er bij kan. Er wordt voorzichtig een schepkorf, een kleine bijenkast of een emmer om de tros geschoven. Dan wordt de tros los geschud, zodat deze in de schepkorf valt. De meeste bijen zitten nu in de schepkorf. Het belangrijkste is dat de koningin erbij zit.

De imker zet de korf vlak bij de plek waar de zwerm zat en zorgt ervoor dat er bijen naar binnen kunnen. Als de koningin er in zit, gaan er bijen voor de ingang zitten met hun achterlijf omhoog. Ze verspreiden een geur die de andere bijen van de zwerm lokt. Dit noemen we stertselen. Ze bewegen daarbij hun vleugels, zodat de geur verspreid wordt. Op deze manier zullen alle bijen uiteindelijk de korf in gelokt worden. De imker sluit de korf af en neemt de bijen mee om ze in een nieuwe kast te huisvesten.

In het filmpje hieronder is te zien hoe ik een zwerm schep met een kleine bijenkast. Deze zwerm was in de stokbonen van de buurman neergestreken.